Deniz Survey
GENEL KARGO
 • Miktar ve Kalite Gözetimi
 • Tally / Kantar Gözetimi
 • Draft Survey
 • Yükleme Öncesi Gözetimler
 • Yükleme / Tahliyeye Nezaret
 • Hasar Gözetimi
 • Konteyner / Gemi Yüklemeye Uygunluk Kontrolü
 • Mühürleme / Mühür açma
 • Lashing Kontrolü
 • Numune Alımı
 • Analizlere Nezaret Edilmesi
 • Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği Kapsamında Konteyner/Araç Paketleme Sertifikası
Demir Çelik Ürünleri
DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ
DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ
 • Miktar ve Kalite Gözetimi
 • Mamül Üretim Kontrolü
 • Yükleme Öncesi Gözetimi
 • Yükleme / Tahliye Nezaret
 • Çelik Hurda Kalite Tespiti
 • Ham Madde Kalite Tespiti
 • Tally / Kantar Gözetimi
 • Draught Survey
 • Radyoaktivite Ölçümü
 • Numune Alma
 • Analizlere Nezaret Edilmesi
 • Hasar Gözetimi Yapılması
 • Mühürleme / Mühür Açma
Gıda Ürünleri
GIDA ÜRÜNLERİ
Katı ve sıvı yüklerde, tüketime hazır paketli gıdalarda, ham veya hazır gıda ürünlerinde uluslararası standartlar uygun olarak,
 • Miktar ve Kalite Gözetimi
 • Stok Takip Gözetimleri
 • Yükleme / Tahliye Nezaret
 • Kantar Gözetimi
 • Draught / Ullage Survey
 • Numune Alımı
 • Analizlere Nezaret Edilmesi
 • Hasar Gözetimi
 • Mühürleme / Mühür Açma
Ham Petrol, Petrol Mamülleri, Gazlar ve Kimyasallar
HAM PETROL, PETROL MAMÜLLERİ, GAZLAR VE KİMYASALLAR
API, ASTM, ISO, GOST ve uluslararası ilgili standartlarına uygun olarak,
 • Sahil Tankı Ölçümleri,
 • Ullage Survey,
 • Yakıt Tanklarının Ölçülmesi
 • Gemi ve Sahil Boru Hatları Kontrolleri,
 • Gemi Tankları Boş Tank Kontrolleri,
 • Sahil ve Gemi Tanklarından Numune Alımı
 • Analizlere Nezaret
Tank Kalibrasyonu
ENDÜSTRİYEL GÖZETİMLER
Müşteri talepleri, ilgili mevzuatlar ve uluslararası standartlara uygun olarak;
 • Proje Süreç Denetimi (Expediting)
 • Proje Üretimlerine Nezaret ve Onay Verme
 • L/C bazında Emtia Kabulu
 • Nihai Ürün Kabul Sertifikası (FAT)
 • Yükleme Öncesi Gözetimleri
 • Leasing Kurumları Adına L/C Bazında Uygunluk Kontrolü
Otomotiv
OTOMOTİV
Tüm otomotiv kargolarında;
 • Araçların teknik normlara uygunluk surveyleri
 • Yükleme ve tahliye sürecinde ve stok alanlarında genel kondüsyon surveyleri
 • Yükleme listelerine uygunluk surveyleri
 • Yükleme sürecinde lashing hizmetleri
 • Hasar surveyleri
Maden ve Mineraller
MADEN VE MİNERALLER
 • Miktar ve Kalite Gözetimi
 • Kantar Gözetimi
 • Draft Survey
 • Hasar Gözetimi
 • Mühürleme / Mühür Açma
 • Numune Alımı / Hazırlanması

 

İŞ ORTAKLARIMIZ