Sigorta ve Ekspertiz Hizmetleri

SİGORTA EKSPERTİZİ

• Hasar Ekspertizi
• Nakliyat Emtia ve Tekne
• Tekne ve Makine Ekspertizi
• Yangın Ekspertizi
• Mühendislik ve Teknoloji Ekspertizi
• Tarım Ekspertizi

GEMİ / TEKNE – MAKİNA EKSPERTİZLERİ

• Tekne ve makina yapısının incelenmesi ve durum tespiti
• Seyir cihazlarının yeterliliğinin incelenmesi
• Haberleşme cihazlarının yeterliliğinin kontrolü
• Gemi sertifikalarının incelenmesi
• Güvenlik yeterliliğinin incelenmesi
• Seyir sahasına ait haritaların yeterliliğinin incelenmesi
• Seyir sahasına ait denizcilik yayınlarının yeterliliğinin incelenmesi
• Ticari ve teknik durum tespiti
• Değer tespiti

EMTİA HASAR TESPİT EKSPERTİZLERİ

• Sigortacı ve yük sahibi adına hasar tespit hizmetleri
• Yükün incelenmesi
• Yükteki fiziki hasarın tespiti
• Ambalaj şeklinin incelenmesi
• Hasar nedeninin, boyutunun ve değerinin tespiti
• Taraflarca hazırlanmış olan belgelerin incelenmesi
• Hasarlı emtianın değerlendirilmesi (Sovtaj Araştırması)
• Rapor tanzimi

30.165 Ekspertiz Dosyaları
8.356 Sigorta Ekspertizleri
85 Kargo Çeşitleri
32 Hizmet Ülkeleri