Link Gözetim Hakkında

Link Gözetim Ekspertiz Hizmetleri Ltd. Şti.

1999 Yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan onaylı Uluslararası Gözetim Şirketi ünvanı ile kurulmuş olup faaliyetlerini ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 17020 Muayene Kuruluşlarının İşletilmesindeki Genel Kriterler standartlarından akredite olarak sürdürmektedir.

Kadro yapısını, faaliyet alanlarında yeterli deneyime sahip, sektörün tecrübeli uzmanlarından ve şirket formasyonu içerisinde yetiştirilmiş mühendislerden oluşturmuş ve 50 kişilik yetkin bir uzman kadrosu ile sektöre hizmet vermektedir.

Link Gözetim dünyanın herhangi bir ülkesinin en ulaşılmayacak noktalarında bile servis ağını kurmuş, müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmış olmakla birlikte, tarafsızlığın getirdiği sorumlulukları sonuna kadar taşıyan, servis kalitesinden asla ödün vermeyen, dünyanın sayılı “Worldwide” firmaları ile kalite yarışında olan karakteristik bir yapıya sahiptir.

Link Gözetim bir Kontrol, Uygunluk Değerlendirme, Survey ve Ekspertiz firmasıdır. Ana hedefi, sektörel bazda müşteri şikayetlerini izleyerek, sektördeki yerini her geçen gün daha da güçlendirmek, yapılanmasını genişletmek, servis ağını çeşitlendirerek “Kalite” standartlarını yükseltmektir.

Vizyonumuz

Türkiye'de en iyi, Dünya'da etkili olmak.

Misyonumuz

Hizmetlerimizi; güven, tarafsızlık, bağımsızlık ilkeleri çerçevesinde, günün teknolojik imkânlarını ve bilgisini kullanarak, başta Türkiye olmak üzere tüm Dünya’da, müşterilerimizin beklentileri, uluslararası standartlar ve piyasanın ihtiyacı çerçevesinde; ekip çalışması bilinci ile zamanında ve doğru olarak sunmaktır.

Kalite Politikası

A Tipi Muayene Kuruluşu olarak göstereceğimiz bütün faaliyetlerimizde, kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak ve tarafsız hizmet vermek. Hizmetlerimizin tarafsızlığını tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını düzenli olarak analiz etmek ve tüm personelimiz tarafından bu analizin anlaşılmasını sağlamak.

Yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak eğitilmiş ve yeterliliği tanımlanmış personeller tarafından gözetim hizmetleri sunabileceğimiz yerel ve uluslararası pazarlarda müşteri memnuniyetini yüksek seviyede tutmak amacı ile gelişen iletişim ve ulaşım teknolojisinin imkânlarından en üst düzeyde yararlanmak, yurt içi ve yurtdışında 7 gün 24 saat anlayışı ile servis hızımızı ve kalitemizi arttırarak hizmet vermek.

Şirketimizin temel felsefesi;

Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Gizlilik,

Kanuni ve Yasal Şartlara Uyumluluk,

Çalışan Memnuniyeti,

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği,

Personel eğitimi,

Müşteri Memnuniyeti,

Yüksek kalitede ve hızlı servis,

Gelişen teknolojiye hızlı uyum,

Kişisel güncelleme,

Kuruluşumuz bu ilkeler ve temel felsefeler doğrultusunda oluşturduğu hizmetlerde, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutarak çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini sağlayacak, yönetim sistemlerimizin temelini oluşturan ISO 9001:2015 ve TS EN ISO/IEC 17020 standartları’nın gereklerini yerine getirmek, etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini ve şartlara uygunluğunu sağlayarak güvenilen, tercih edilen bir kuruluş olarak faaliyetlerini yürütmeyi amaç edinmiştir.

Bağımsızlık ve Tarafsızlık

Link Gözetim olarak gerçekleştireceğimiz hizmetlerde, Link Gözetim ve müşterisini olumsuz etkileyebilecek her türlü etkileşimden uzak durarak tarafsız ve bağımsız davranacağımızı,

Ortağı ve/veya yetkilisi bulunduğum Link Gözetim tarafından gerçekleştirilecek muayene ve raporlama hizmetleri kapsamında yer alan ürün, hizmet, işlem ve benzerinin tasarımcısı, imalatçısı tedarikçisi, montajcısı satınalıcısı, sahibi, kullanıcısı, bakımcısı, veya bunların hiçbirisinin yetkili temsilcisi olmadığımızı,

Müşteri ile aramda potansiyel bir çıkar çatışması olduğunda tarafsız ve bağımsız davranacağımızı,

Link Gözetim bünyesinde yapılan işleri herhangi bir şekilde kendi menfaatime veya başka kurumlar menfaatine kullanmayacağımızı,

Link Gözetim’de çalışan personelin hiçbir kuruluş ile çıkar ilişkisi içerisine girmesini talep etmeyeceğimizi, çıkar sağlayıcı herhangi bir talep gelmesi durumunda bu talebi kesinlikle reddedeceğimizi,

Link Gözetim Ltd. Şti tarafından gerçekleştirilen hizmetlerde ve müşterilere ait her türlü belge ve bilginin gizliliğine önem vereceğimizi, 

İlgili bütün taraflardan gelebilecek olan iş taleplerine aynı şekilde hizmet verilmesini sağlayacağımızı, gereksiz ek bir külfet (mali, maddi, vb) talep etmeyeceğimi ve Link Gözetim Ltd. Şti.’nde uygulanmakta olan tüm prosedürlere ve uluslararası standartlara ayırım yapmaksızın uyulmasını sağlayacağımızı,

Tüm bu hususların aksi kanıtlandığı taktirde konu ile ilgi olarak İstanbul Mahkemelerinin uygulayacağı yasal ve cezai şartları taahhüt ve kabul ederiz.

30.165 Ekspertiz Dosyaları
8.356 Sigorta Ekspertizleri
85 Kargo Çeşitleri
32 Hizmet Ülkeleri