Marine ve P&I Survey

DENİZ SURVEY

• Draft Survey
• Gemi Ambar Kapakları Ultrasonik Sızdırmazlık Testi
• Kira Giriş / Çıkış Gemi Kondüsyon ve Yakıt Tespiti
• Mühürleme / Mühür Sökme
• Pre-Loading Surveyleri
• Yükleme / Tahliye Nezaret Surveyleri
• Yakıt İkmal Esnasında Miktar Tespiti
• Gemi Satış Öncesi Ekspertiz ve Kıymet Taktiri
• Konteyner SOC / CSC ve Genel Durum Kontrolleri
• Gemi ve Konteyner Yüklemeye Uygunluk Kontrolleri
• Ambar / Tank Temizlik Kontrolleri
• Yük Emniyet Kontrolü (Lashing)
• Hacim Hesaplamaları

P&I / H&M SURVEYLERİ

• P & I Sigorta Gemi Giriş Ekspertizi
• Tekne Makine Sigorta Gemi Giriş Ekspertizi
• Finans Kurumları için Gemi Genel Durum Tespiti
• Hasar Yönetimi
• Gemi Hasar Tespitleri
• Tershane Tamir Takibi
• Çatışma / Karaya Oturma Surveyleri
• Deniz Kirliliği Surveyleri

30.165 Ekspertiz Dosyaları
8.356 Sigorta Ekspertizleri
85 Kargo Çeşitleri
32 Hizmet Ülkeleri